Maklumat Lanjut berkaitan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah,
Sila klick pada tajuk seperti yang terpapar dibawah:
欲知更多详细情况,敬请点击下列相关项目:

侨民华小数码课室推介礼