Maklumat Lanjut berkaitan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah,
Sila klick pada tajuk seperti yang terpapar dibawah:
欲知更多详细情况,敬请点击下列相关项目:

侨民华小校歌(2020年制作)SJKC Kheow Bin School Song (Year 2020)

感谢前线人员卡片/影片 Thank you to our front-liners

抗疫、防疫,人人有责

侨民华小数码课室推介礼